Yang Harus Anda Ketahui Bahaya GMO

Apa itu GMO GMOs, atau “genetically modified organisms,” ialah tanaman atau bewan yang diciptakan lewat teknik pemisahan genetika dari bioteknologi (juga disebut genetic enginieering, atau GE, yaitu rekayasan genetika). Teknologi experimental ini melakukan merger terhadap[…]

Keep Reading →